Konkurs - "Uwaga: Volta" (zakończony)


Zasady konkursu:

1.    Przeczytaj uważnie poniższy artykuł.
2.    Odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące tego artykułu zamieszczone w zakładce Testy. Tytuł testu: Hager Volta
3.    Zdobywaj nagrody. Dla 15 osób, które jako pierwsze odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania przekażemy kubek lub koszulkę.
4.    Nagrody imiennie podpisane zostaną przekazane do właściwej szkoły.
5.    Czas trwania konkursu: 13.11.2014 - 20.11.2014.
6.    Zapraszamy do zabawy.


Volta - teraz dostępna w konfiguracji 5-rzędowej z 60 miejscami na aparaty modułowe

Mały, duży rozmiar!

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1289) zmieniające ustalenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustanawia nowe warunki prowadzenia instalacji telekomunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z nowym prawem, instalacja telekomunikacyjna powinna zapewnić świadczenie usług telekomunikacyjnych, możliwość podłączenia do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz powinna być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany i instalowania odpowiedniej ilości elementów telekomunikacyjnych. Powinna również zapewnić instalacje dodatkowej infrastruktury, jak np.: kable antenowe wraz z osprzętem i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.

art 1.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki serii produktów volta, firma Hager, stała się pierwszym producentem oferującym 5-rzędowe rozdzielnice do montażu podtynkowego lub w ścianach szkieletowych. Ma to na celu zaspokojenie większych oczekiwań na przestrzeń montażową pod aparaturę modułową zabezpieczającą, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN60364, dotyczącej konieczności ochrony obwodów gniazd do 20 A przez wyłączniki RCCB o prądzie różnicowym  30 mA. Większa przestrzeń potrzebna jest także z uwagi na coraz większą ilość aparatów sterujących w rozdzielnicach, co związane jest z instalacjami automatyki i sterowania.

 

Oprócz dodatkowej przestrzeni montażowej, nowe, 5-rzędowe konstrukcje, oferują wszystkie korzyści sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań z serii volta. Są to różne funkcje, przyspieszające i ułatwiające instalację.

Szczególnie duża przestrzeń łączeniowa, wyposażona w samozaciski typu QuickConnect oraz uchwyty do mocowania przewodów w bocznych częściach rozdzielnicy, pozwalają na oprzewodowanie rozdzielnicy na najwyższym poziomie technicznym w sposób przejrzysty i bezpieczny. Zaczepy grzebieniowe, które znajdują się w dolnej i górnej części rozdzielnicy, umożliwiają mocowanie mechaniczne (opaskami zaciskowymi) przewodów, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji w ścianach szkieletowych.

art 4.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowym ułatwieniem dla instalatorów jest standardowo montowana poziomica, dzięki której montaż przebiega sprawniej i precyzyjniej bez konieczności sięgania po dodatkowe narzędzia. Dokumentacja elektryczna zawsze znajdzie miejsce na drzwiach rozdzielnicy, gdzie znajduje się specjalny klips podtrzymujący.

Dostępne również są: 5-rzędowe rozdzielnice multimedialne

art 2.jpegJuż kilka lat temu, firma Hager opracowała rozwiązanie dla szczególnych wymagań instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych. Seria produktów volta multimedialna obejmuje obecnie również wersję 5-rzędową. Rozdzielnice volta multimedialne 3-, 4- i 5-rzędowe, są teraz standardowo wyposażone w 12 miejscowy patch-panel pod moduły teleinformatyczne, perforowane płyty montażowe i potrójne, obrotowe gniazda zasilające 230 V. Do patch-panelu można zabudować moduły teletechniczne zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM (Dz. U. z 2012r. poz. 1289) oraz moduły od domowej instalacji teletechnicznej. Na perforowanych stalowych płytach montażowych istnieje możliwość montażu pasywnych lub aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych.

art 3.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

W dolnej części obudowy rozdzielnicy jest zabudowany specjalny panel, w którym osadzone są 3 gniazda z uziemieniem na 230 V. Każde gniazdo można swobodnie przekręcić, unikając w ten sposób kolizji wtyczek i zasilaczy sąsiadujących. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji możliwe jest zabudowanie kolejnego patch-panelu na dodatkowe moduły.

Standardowy kolor nowo dostarczanych, 5-rzędowych rozdzielnic volta, to kolor biały. Drzwi mogą być montowane po prawej lub lewej stronie. Rozdzielnice elektryczne i teletechniczne mogą być montowane obok siebie w zabudowie poziomej lub pionowej. Standardowo posiadają łączniki, które pozwalają połączyć je w odpowiedniej pozycji, aby zachować idealne przyleganie ramek z drzwiami i zachować wysokie walory estetyczne. Rozdzielnice multimedialne posiadają drzwi z otworami wentylacyjnymi w celu odprowadzenia na zewnątrz zwiększonej ilości ciepła od elementów aktywnych i ich zasilaczy.

Volta_Bild_1_VU60NC_offen_bestueckt.jpeg Volta_Bild_2_Patchpanel.jpeg Volta_Bild_3_Steckdosenmodul.jpeg

 

 

 

Nagrody


DSCN8442.jpegDSCN8443.jpeg